ANAL FİSTÜL TEDAVİSİ CERRAHİ YÖNTEMLER

SETON TEKNİĞİ

Seton uygulaması hipokrattan buyana kullanılan en iyi bilindik yöntemlerden birirdir. fistül yolunun tam haritalandırılması iç ve dış ağızların doğru tespiti sonrası fistül yoluna ipliksi bir mataryayı yerleştirmesi esasına dayanır. Örneğin cron hastalarında seton uygulaması gevşek seton tarzındadır. Seton bu hastalarda uzun süre ya da ömür boyu kalmaktadır. Burada amaç fistülü yok etmek değil apseleşmeleri önlemektir. Daha sık uygulamamız ise seton yardımıyla fistülün kurtulmasının ve zaman içinde yüzelleştirerek kaslara zarar vermeden iyileşmesinin sağlanmasına yöneliktir. Buna kesiş seton uyglaması denmektedir. İki açıdan handikapı vardır. Birincisi kesiciye setonlar düşünenin tersine kaslara zarar verebilmektedirler. İkinciside setonun defalarca sıkılması gereksimine hastalarda ağrı ve stres yaratmaktadır. Hipokrat bunun için at kuyruğu adı kullanmıştır. Teknolojik gelişmeler sayesinde bu işlem doğal olarak gelişmiştir.

FİSTÜLOTOMİ TEKNİĞİ

Anal fistülün üzeri kesilerek açılması anlamındadır ve fistül kompleksinin kapalı formasyonun bozulması ve sekonlar iyileşme ile ortadan kalkmasına denir. Bazı teknik ayrıntıları vardır. Bunları anlatmamız zor ama doğru haritalandırma ve teknik uygulandığında yüksek başarı oranına sahiptir. Aslında anal fistül cerrahisinde en bilindik klasik yöntem olarak kabul edilir. Fistül tıraktının anal kasların içinden geçtiği sfinkter kaslarının 3/1’inden fazlasının aldığı vakalarda yada hastada iykontinents açısından ek risk faktörleri varlığında uygulanamaz. Başka yöntemlerin denenmesi gerekir. Aksi taktirde gaz ve gaita kontrolünde sorun olmaktadır. Ameliyat sonrası has talarda açık bir yara olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Alttan dolma ve derinin de örterek yaranın kapanması haftalar veya aylar sürebilir. Bu süre içinde hastanın akıntıları olabilir. Ancak bu ciddi bir sorun oluşturmaz. Lokal bakımla, diyet ve sıcak banyolarla hızlı bir iyileşme sağlanır.

FİBRİN YAPIŞTIRICI TEKNİĞİ

Bu yöntem fibrin yapıştırıcı olarak adlandırılan maddenin fistülün içine enjektör ile verilmesi esasına dayanır. Basit bir yöntem olup dışkı veya gaz tutamama gibi bir sorun teşkil etmez. Yalnız yöntemin başarı oranı %40-60 civarındadır.

TIKAÇ TEKNİĞİ

Tıkaç yöntemi son 5 yıldır geliştirilen bir yöntemdir. Burada amaç rektovajinal fistülde gelişen yolu kendiliğinden zaman içinde eriyen bir mataryeleri tıkamaktır. Başarı oranı %40 lardan %80 lere varmaktadır. Komplike ve yüksek seviyeli fistüllerde kullanılmaktadır.

FLEP TEKNİĞİ

Fistülün iç ağzının bulunarak bu ağzın etrafındaki bölümdeki bir bağırsak bölümünün kaldırılması, fistülün iç ağzının kapatılması ve sonra daha önceden kaldırılmış olan bağırsak bölümünün fistül iç ağzının üzerine kaydırılması veya dikilmesidir.İlerletme fleplerde seçici olmak gerekmektedir. Her anal fistüle uygulanması uygun değildir. Hastadaki iltihabı odağın kurutulmuş olması, fistülün akıntılı dönemde olmaması en öncelikli şarttır. Ayrıca daha önce fistül cerrahisi geçirmiş hastalarda uygun olmayabilir.