Apse ve Anal Fistül Hangi Belirtileri Gösterir

Apse ve anal fistül birbirleriyle bağlantılı iki hastalıktır. Bu iki hastalığı belirtilerine değinmeden önce hastalıkları incelemenin faydası var. İlk olarak  bu oluşumların ilk zinciri olan apseyi ele almakta fayda var. Anal apse birçok kişide görülen bir hastalıktır. Anal apse oluşumu ise anüs içerisinde yer alan ve dışkının vücudu rahatça terk etmesi için mukoza salgılayan bez kanallarının tıkanmasıyla oluşur. Tıkanan bu kanallarda apse oluşumu meydana gelir. Bu apseler kendi kendine boşaldıktan sonra o boşalan alanda fistül oluşu gerçekleşir.Fistül hastalığına gelecek olursak, adını latince fistula (kanal) kelimesinden gelir. Hastalığı detaylandırmak gerekirse, fistül iki organ veya iki doku yüzeyi arasında normalde olmayan bir bağlantının (kanalın) olmasına fistül denir. Sindirim kanalının son kısmı olan makat kanalı ile makatı çevreleyen deri arasında anormal bir bağlantının olmasına ise anal fistül – makat fistülü veya perianal fistül denir. Gaita (dışkı) çıkışının ve tutulmasının kontrolünü sağlayan sfinkter adlı kaslar makat çevresinde yer almaktadır. Anal fistüllerin sınıflandırılması bu kaslarla ve bu tünellerin kaslarla ilişkisine göre sınıflandırılır. Bu süreç sonrasında fistüller 4’e ayrılır.  Anal fistüller;  intersfinkterik, transsfinkterik, suprasfinkterik, ekstrasfinkterik fistül olarak ayrılırlar.  Bazı fistüller sfinkter kası ve etrafında basit yapılar kurarken bazı fistül türleri ise daha karmaşık yapıya sahip olabilirler. Bu fistülleri biraz daha detaylandırmak gerekirse; – Ekstra-sfinkterik fistül; makat fistüllerinin %1’lik gibi küçük bir kısmını oluşturur. Perine adı verilen makat derisinden levator ani kasına (leğen kemiği tabanını saran kas) ve oradan da rektum adı verilen bağırsağa kadar uzanır.  – İnter-sfinkterikfistül; makat fistülleri arasında en çok rastlanan hastalık türüdür. Makat fistülü rahatsızlığını %70’ini tek başına bu tür oluşturur. İç makat kası (internal anal sfinkter) ile intersfinkterik boşluğa (iç ve dış makat kası arası) ve oradan da perine adı verilen makat derisine uzanır.  – Trans-sfinkterik fistül; makat fistüllerinin % 25’ini oluşturur ve inter-sfinkterikfistülden sonra en çok rastlanılan fistül türüdür. İç makat kası (internal anal sfinkter) ile dış makat kası (eksternal anal sfinkter) arasında alçakta seyredip iskio-rektal çukura açılır ve oradan da perine adı verilen makat derisine uzanır.  – Supra-sfinkterik fistül; makat fistüllerinin % 5’ini oluşturur. İntersfinkterik boşluktan yukarında pubo-rektal kas (leğen kemiği tabanındaki kas) aracılığı ile iskio-rektal boşluğa ve oradan da perine adı verilen makat derisine uzanır.  Apse ve anal fistül  belirtileri aşağıdaki gibidir; – Anüs çevresinde tahriş- Dışkılama sırasında irin gelmesi- Oturma esnasında zonklama – Sancılı ağrı- Anüs çevresinde şişlik, hassasiyet, kızarıklık- Kokulu akıntı- Dışkılama sırasında ağrı- Dışkılama sırasında kanama- Apseye bağlı olarak halsizlik